× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ STOGI

Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "STOGI"

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

58-304-22-94
Stryjewskiego 29
80-631 Gdańsk

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1