× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ STOGI

Dział (pracownia) fizjoterapii - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "STOGI"

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Dział (pracownia) fizjoterapii

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja ambulatoryjna

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

58-304-22-94
Stryjewskiego 29
80-631 Gdańsk

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1